Բարելավեք Ձեր բիզնեսը մեզ հետ:

Ինչու անդամակցել
Ովքեր կարող են անդամակցել
ՀԳՀՄ անդամ կարող են դառնալ Հայաստանում գործող միկրո, փոքր, միջին և խոշոր ձեռնարկությունները և անհատ ձեռներեցները՝ անկախ տնտեսության ոլորտից: 
Այսօր ՀԳՀՄ-ն ունի ընդհանուր թվով մոտ 14000 անդամ, ներառյալ ուղիղ անդամները, տարածքային և ճյուղային/ոլորտային միությունների անդամները: ՀԳՀՄ անդամները ներկայացնում են ՀՀ տնտեսության բոլոր ոլորտները: 
Մենք տրամադրում ենք բիզնեսի շարունակականությանն ու զարգացման ուղղված ծառայություններ, ներկայացնում են ՀԳՀՄ անդամների և ՀՀ գործարար համայնքի շահերը տարբեր պետական մակարդակներում: Մենք նաև կազմակերպում ենք թրեյնինգներ, բիզնես ֆորումներ, կոնֆերանսներ և տարբեր միջոցառումներ մեր անդամների համար՝ ուղղված բիզնես կապերի զարգացմանը, անդամների միջև համագործացկությանը, Ձեր բիզնեսի բարելավմանը, ինչպես նաև տարբեր օրենսդրական նորությունների մասով տեղեկացմանը:

Ինչու անդամակցել

Մենք կարող ենք օգնել առաջադրել Ձեր խնդիրները ՀՀ Կառավարությանը, խթանել Ձեր բիզնեսը, ձևավորել բիզնես կապեր ՀՀ-ում և արտասահմանում: ՀԳՀՄ անդամակցումը ներառում է մի շարք առավելություններ, որոնք կարող են նպաստել Ձեր բիզնեսի հաջողությանը:
 • Շահերի
  պաշտպանություն
  ՀԳՀՄ անդամների և բիզնես համայնքի շահերի պաշտպանություն, բիզնեսի խնդիրների բարձրաձայնում պետական տարբեր մակարդակներում` հավաքական և անհատական խնդիրների լուծման համար:
 • Սոցիալական
  երկխոսություն
  Օրենսդրական բարեփոխումների առաջարկների ներկայացում ՀՀ Կառավարությանը՝ ՀԳՀՄ անդամների կարիքների և իրականացված վերլուծությունների հիման վրա:

  Ձեր խնդիրների բարձրաձայնում և պետական մարմինների և արհմիությունների հետ համատեղ քննարկումներ՝ սոցիալական գործընկերության շրջանակում:
   
 • Բիզնես համագործակցություն
  Բիզնես համագործակցության խթանում տեղական և արտասահմանյան ընկերությունների միջև, մասնակցություն բիզնես ֆորումներին, ցուցահանդեսներին:

  ՀԳՀՄ անդամների միջև համագործակցության հնարավորություններ և բիզնես կապերի ձևավորում:

  Թվային կատալոգի միջոցով Ձեր արտադրանքի/ծառայությունների խթանում և ներկայացում ՀՀ-ում և արտրերկրում:

  Մասնակցություն բիզնես ֆորումներին, ցուցահանդեսներին, կոնֆերանսներին, ինչպես նաև այցեր արտերկիր համագործակցության և կապերի ձևավորման նպատակով:
 • Կրթություն-գործատու համագործակցություն
  Համագործակցություն կրթական հաստատությունների հետ՝ ներկայացնելու գործատուների պահանջները մասնագիտական և աշխատանքային հմտությունների վերաբերյալ: 

  Կրթական հաստատությունների հետ կապերի ձևավորում, խթանելով մասնագետների հավաքագրման և ուսուցման գործընթացները:
 • Իրազեկում և տեղեկացվածություն
  Իրազեկում բիզնես օրենսդրության, ՀՀ Կառավարության որոշումների, թույլտվությունների և նախատեսվող օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ:

  ՀՀ-ում և արտերկրում բիզնես միջոցառումների, բիզնես ֆորումների և թրեյնինգների մասին իրազեկում: 

  Գործարարությանն առընչվող հիմնական օրենքների կամ դրանց փոփոխությունների վերաբերյալ նախագծերի տրամադրում, քննարկումներին մասնակցելու հնարավորություն (ՀԳՀՄ միջոցով) շուրջ 20 հանձնաժողովների և աշխատանքային խմբերի շրջանակում:
 • Թրեյնինգներ և
  սեմինարներ
  Վերապատրաստման ծրագրեր բիզնեսի կառավարման, զարգացման, որակի կառավարման, բիզնեսի լավագույն փորձի կիրառման, բիզնես օրենսդրության և այլ թեմաներով՝ տեղական կամ արտասահմանյան մասնագետների մասնակցությամբ:
 • Աշխատանքի անվտանգություն
  Աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության խթանում աշխատավայրում՝ դիագնոստիկ վերլուծությունների, խորհրդատվության և կառավարման համակարգերի (ISO45001) ներդրման միջոցով:
 • Հրատարակումներ և վերլուծություններ
  ՀԳՀՄ կողմից հրատարակած բիզնեսի զարգացմանն ուղղված օգտակար գրքերի և ուղեցույցների անվճար տրամադրում, օգտակար ռեսուրսների հասանելիություն:

  Տնտեսական վերլուծությունների զեկույցներ, որոնք ներկայացնում են բիզնեսի խոչընդոտները, զարգացման հնարավորությունները և այլ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ:

ԻՆՉՊԵՍ ԱՆԴԱՄԱԿՑԵԼ

Անդամակցելու համար կապնվեք մեզ հետ, և մենք ուրախ կլինենք Ձեզ ներկայացնելու անդամակցելու համար փաստաթղթերի ցանկը և ծառությունների փաթեթը՝ Ձեր բիզնեսի զարգացման համար:
Կապնվեք մեզ հետ զանգահարելով +37495 527421 կամ գրեք members@employers.am էլ. փոստի հասցեին:
Բարելավեք Ձեր բիզնեսը մեզ հետ:
ԻՆՉՊԵՍ ԱՆԴԱՄԱԿՑԵԼ