Բարելավեք Ձեր բիզնեսը մեզ հետ:

Ծառայություններ

ՀԳՀՄ անդամակցումը ներառում է մի շարք առավելություններ և ծառայություններ: Մենք առաջարկում ենք նաև վճարովի ծառայություններ, որոնք կօգնեն զարգացնել և խթանել Ձեր բիզնեսը:
 • Բիզնես
  խորհրդատվություն
  • Բիզնես պլանավորում և զարգացում:

  • Մարքեթինգային խորհրդատվություն և ռազմավարություն:

  • Ֆինանսական պլանավորում և առողջացում:

  • Մարդկային ռեսուրսների կառավարում:

  • Որակի կառավարման համակարգերի ներդնում ըստ ISO ստանդարտների:

  • Սկսնակ բիզնեսների համար խորհրդատվություն:
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն
  • Կազմակերպության շահերի ներկայացում և իրավունքների պաշպանություն:
   
  • Խորհրդատվություն հարկային օրենսգրքի, աշխատանքային օրենսգրքի և այլ բիզնեսին առնչվող օրենքների մասով:

  • Խորհրդատվություն և իրազեկում ՀՀ Կառավարության որոշումների, թույլտվությունների և նախատեսվող օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ:
 • Թրեյնինգներ և սեմինարներ
  • Վերապատրաստման ծրագրեր բիզնեսի կառավարման, զարգացման, լավագույն փորձի կիրառման և բիզնես օրենսդրության վերաբերյալ: 

  • Կորպորատիվ թրեյնինգներ Ձեր կազմակերպությունում:

  • Առցանց դասընթացներ տարբեր թեմաներով՝ ըստ Ձեր կարիքների:
 • Բիզնես հրատարակումներ և վերլուծություններ
  • Բիզնես հրատարակումներ՝ ուղղված բիզնեսի պլանավորմանը, զարգացմանը, արտահանման խթանմանը, աշխատանքի անվտանգությանը և այլն:

  • Ուղեցույցեր բիզնեսի կառավարման և խթանման վերաբերյալ:

  • Սոցիալ-տնտեսական խորը վերլուծություններ, որոնք ներկայացնում են տնտեսական ոլորտների, ներքին և արտաքին շուկաների միտումները և բիզնես հնարավորությունները:
 • Աշխատանքի անվտանգություն
  • Աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության համակարգի (OSH) ներդնում (ըստ ISO45001 ստանդարտի)

  • Աշխատանքի անվտանգության նախազգուշացնող նշանների մասին խորհրդատվության տրամադրում:

  • Հատուկ թրեյնինգներ և ուղեցույցեր ոլորտի մասնագետների համար:
 • Արտահանման խթանում և որակի կառավարում
  • Իրացման շուկաների հայտնաբերում և խորհրդատվության տրամադրում արտաքին շուկաների պահանջների ապահովման վերաբերյալ:

  • Միջազգային սերտիֆիկացում և արտահանման համար Եվրոկոդի ստացման խորհրդատվություն (CE, Global Conformance, Global GAP):

  • Կառավարման ստանդարտների և համակարգերի ներդնում՝ որակի կառավարում (ISO 9001),  սննդի անվտանգության (ISO 22000/HACCP, BRC),  շրջակա միջավայրի կառավարում (ISO 14001), աշխատանքի անվտանգության (ISO 45001), տեղեկատվության անվտանգության (ISO 27001):

  • Աջակցություն լաբորատոր փորձաքննությունների բնագավառում և արտահանման հարցերում: